Maritza İnşaat olarak, toplumsal sorumluluğun bir gereklilik ve görev olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya önem ve özen gösteriyoruz. İnsan ve çevre odaklı sosyal sorumluluk projelerine ‘daha yaşanabilir bir dünya’ inancıyla destek vererek, yarınlara güzel bir gelecek bırakabileceğimize inanıyoruz.

Bu bilinçle, toprağımızı ve yaşam kaynaklarımızı koruyan TEMA Vakfı’yla çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz için, Kocaeli ve Gebze’deki orman alanlarımız da, metrekare başına, 1 fidan dikerek geleceğe, kökleri sağlam bir dünya bırakabilmeyi umut ediyoruz.


4caeb098d8493f5489bbd5dd9e5306e0cb4ee763